Cel operacji: rozwój firmy P.P.U.H. „MIRKO” Mirosław Gajda poprzez uruchomienie zakładu obsługi pojazdów wielkogabarytowych dzięki budowie hali, zakupowi specjalistycznego wyposażenia oraz instalacji fotowoltaicznej oraz wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie 1 etatu do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Zakres projektu: zakończenie budowy hali przeznaczonej na uruchomienie usług obsługi  i naprawy pojazdów wielkogabarytowych oraz zakupie specjalistycznego wyposażenia i instalacji fotowoltaicznej. W celu zwiększenia konkurencyjności wnioskodawca uruchomił na terenie firmy usługi obsługi i naprawy pojazdów wielkogabarytowych, w tym również dla własnego taboru autobusowego. W ramach operacji wnioskodawca zrealizował następujące inwestycje: wykończenie     ( istnieje konstrukcja stalowa hali ) hali magazynowej o powierzchni 330 m kw. ( wykonanie poszycia dachowego oraz ścian bocznych hali, montaż stolarki drzwiowej – bram garażowych, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 840W ), która będzie wyposażona w zakupione specjalistyczne wyposażenie do świadczenia usług obsługi i naprawy pojazdów wielkogabarytowych.

Efekty realizacji operacji: W wyniku realizacji operacji powstało 1 nowe miejsce  pracy dla osoby zatrudnionej na stanowisku mechanika. Realizacja operacji pozwoli na zwiększenie konkurencyjności firmy wnioskodawcy oraz realizację jego zamierzeń biznesowych. Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia  na obszarze na obszarze LGD Dolina Soły dzięki budowie hali przeznaczonej na uruchomienie usług obsługi i naprawy pojazdów wielkogabarytowych, zakup specjalistycznego wyposażenia oraz utworzeniu 1 nowego miejsc pracy.

Operacja realizowana w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu:  389044,42 PLN

Wartość uzyskanego dofinansowania:  199000,00 PLN

WYPOŻYCZ SAMOCHÓD

ZAREZERWUJ AUTOKAR

Masz jakieś pytania?

+48 668 136 554

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pomocą
formularza kontaktowego.

biuro@mirko.com.pl